Dzieło Pomocy Powołaniom

balickiDzieło Pomocy Powołaniom im. Bł. Ks. Jana Wojciecha Balickiego

Dzieło Pomocy Powołaniom jest Ruchem Katolickim, który podejmuje modlitwę w intencjach powołań.

Celem Dzieła jest niesienie pomocy osobom powołanym. Należy do niej:

  • prośba do Pana Boga o nowe, święte powołania;
  • troska o jak najpełniejszą formację kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego (zakonnego);
  • odpowiedzialność za wszystkich, którzy już realizują swoje powołanie.

Kto może być członkiem Dzieła Pomocy Powołaniom?

  •  Do DPP włącza się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych.
  • Każdy wnosi do Dzieła intencję szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, za siostry zakonne, o powołania misyjne, itp.), a ponadto stara się polecać Bogu intencję wspólną dla całego Dzieła oraz intencje, w jakich modlą się inni jego członkowie.
  • Rodzaj i częstotliwość modlitwy określa każdy sam i spełnia według aktualnych możliwości. Może to być nawet jedno: “Zdrowaś Maryjo” raz na jakiś czas, może być coś więcej.
  • Zobowiązanie to, nie pociąga za sobą odpowiedzialności w sumieniu, tzn. nie trzeba się spowiadać z ewentualnych zaniedbań. Nie chodzi tu o pomnożenie grzechów, ale o pomnożenie dóbr duchowych.