Liturgiczna Służba Ołtarza

DSC07770DSC07767MINISTRANT – to osoba spośród ludu Bożego, która podczas sprawowania liturgii spełnia funkcję pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. „Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc tym, który służy (pomaga) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Początków ministrantury dopatrujemy się już w czasach Jezusa Chrystusa. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do asysty liturgicznej – posługiwania. Początkowo byli to diakoni czyli słudzy. Gdy wspólnoty chrześcijańskie wzrastały wszystko co było do wykonania podczas liturgii, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy jej członków. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić początki Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO). Służba przy ołtarzu wymaga wielu wyrzeczeń, jednak świadomość, że służymy samemu Bogu umacnia nas. Każdy ministrant dumny jest z tego co robi. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu. Jest to dla nas wielka radość, bo przez służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz całej parafii i nas wszystkich zgromadzonych wokół Chrystusa. Ministrant przez służenie zbliża się do samego Boga, codziennie starając się naśladować Chrystusa poprzez modlitwę, pracowitość i sumienność. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, poznać kim jest choralista, co to jest sygnaturka i jak wybijać gong, przyjdź i zbliż jeszcze bardziej do Chrystusa! Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem! WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT LSO W DIECEZJI