OAZA

logo_domowyCel Ruchu Światło-Życie (OAZA) jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa” (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”. Jest ona związana z posługą na rzecz Kościoła i ruchu. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie dla każdego człowieka. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. W naszej parafii grupa Ruchu Światło-Życie prowadzi spotkania co piątek w okresie roku szkolnego. Podczas Wielkiego Postu organizuje drogi krzyżowe dla młodzieży w każdy piątek o godz. 20. Serdecznie zapraszamy osoby chcące dołączyć do naszej wspólnoty na cotygodniowe spotkania. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OAZY W DIECEZJI