Ślub

10930_klasyczne-czy-nowoczesne--jakie-obraczki-s_1

 1. Potrzebne dokumenty
 • Dowody osobiste.
 • Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące z wyraźną adnotacją dotyczącą małżeństwa. Bez tej adnotacji świadectwa chrztu wymagane do ślubu są nieważne. Jeśli protokół przedmałżeński będzie spisywany w parafii, w której oboje narzeczonych przyjęli chrzest i bierzmowanie wówczas świadectwa chrztu i bierzmowania nie są potrzebne. O wyżej wymienione świadectwa staramy się wówczas, gdy chrzest i bierzmowanie zostały przyjęte w innych parafiach niż miejsce planowanego ślubu.
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu lub potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu. Najpierw staramy się o świadectwa chrztu, a dopiero wówczas, gdy w parafii udzielającej chrztu brakuje informacji o przyjęciu bierzmowania, udajemy się po stosowne świadectwo tam, gdzie ten Sakrament został udzielony.
 • Potwierdzenie ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjalnej (jeżeli dotyczy) i ponadgimnazjalnej lub świadectwa (końcowe) ukończenia szkół.
 • Świadectwa ukończenia katechez przedmałżeńskich.
 • Świadectwo ukończenia nauk przedślubnych w Dekanalnej  Poradni Życia Rodzinnego
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego wymagane do zawarcia małżeństwa konkordatowego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu lub Odpis aktu ślubu cywilnego.
 
 • Przynajmniej 3 miesiące przed wybranym terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty i godziny ślubu oraz umówienia się na dłuższą rozmowę duszpasterską, w czasie której zostanie spisany tzw. protokół przedślubny.
 • Do spisania protokołu przedmałżeńskiego konieczna jest obecność obojga narzeczonych z dokumentem potwierdzającym ich tożsamość.
 • Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego nupturienci powinni odbyć pierwszą spowiedź przedmałżeńską. pierwsza spowiedź przedślubna ma charakter formacyjny i jest ważnym etapem przygotowania do godnego przyjęcia sakramentu, druga spowiedź przedmałżeńska powinna mieć miejsce blisko terminu ślubu, tak aby godnie i owocnie mogli przyjąć Sakrament Małżeństwa. Pisemne potwierdzenia przystąpienia do spowiedzi przedmałżeńskich duszpasterz dołącza do protokołu przedmałżeńskiego. Stosowny druk nupturienci otrzymają od kapłana spisującego protokół przedmałżeński. Po przystąpieniu do Sakramentu pokuty i pojednania podpisane przez spowiedników potwierdzenia przekazują do kancelarii parafialnej, w której zostały wydane lub do zakrystii bezpośrednio przed ślubem.
 • Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego w parafiach narzeczonych głoszone są zapowiedzi przedmałżeńskie. Episkopat Polski ustalił, że we wszystkich wymaganych przez prawo parafiach należy je umieszczać na piśmie w gablocie ogłoszeń wspólnoty parafialnej, przez 8 dni (przynajmniej przez dwie niedziele, lub niedzielę i uroczystość obowiązującą). Można zamiast tego zapowiedzi wygłosić dwukrotnie ustnie w niedzielę lub uroczystość obowiązującą.  W ustalonym wcześniej terminie, w kancelarii parafialnej odbywa się ostatnie spotkanie przedślubne. Ma ono na celu sprawdzenie dokumentacji małżeńskiej oraz przygotowanie duszpastersko-liturgiczne do ślubu. Na to spotkanie narzeczeni powinni dostarczyć potwierdzenia wygłoszenia zapowiedzi przedmałżeńskich. Konieczna jest obecność obojga narzeczonych.
 

Dekanalna Poradnia Życia Rodzinnego

Czynna w III niedzielę miesiąca (godz. 10:15)

Kontakt:

 • Marzena Kaplita - 500 026 319
 • Anna Kot - 663 936 063
 • Anna Mazur - 633 983 387