Koło Misyjne

Grupa Misyjna Dzieci  licząca 24 członków, działa w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.  Jej opiekunem  jest katechetka – s. Huberta Buzor. Dzieci z Koła Misyjnego zaangażowały się w akcję Kolędników Misyjnych.  Zorganizowane w 13 grupach  zebrały ofiary dla swoich rówieśników w Afryce. Poza tym członkowie grupy podczas spotkań modlą w intencji misji i misjonarzy, poznają kraje misyjne, razem czytają pismo dla dzieci „Świat Misyjny”. Angażują się również w prowadzenie Różańca w Tygodniu Misyjnym i Drogi Krzyżowej dla dzieci w Wielkim Poście.