Schola

DSC07349

Grupę scholanek prowadzi siostra katechetka Huberta Buzor przy pomocy s. Rozalii Oleniacz. Należy do niej 27 dziewczynek. Spotkania odbywają się w czwartki i niedziele.

Podczas spotkań dziewczynki  uczą się  pieśni i psalmów, które później schola śpiewa na Mszy św.  w niedzielę, a także w pierwsze piątki miesiąca. Oprócz tego dziewczynki śpiewają  podczas Rorat, Dróg Krzyżowych dla dzieci, a także podczas ważniejszych uroczystości szkolnych i kościelnych.

Zapraszamy wszystkie dziewczynki które chciałyby należeć do scholi na spotkania.