Powołania

Powołania kapłańskie i zakonne

Z naszej parafii pochodzą kapłani i siostry zakonne, którzy obecnie posługują:
(w nawiasie podano rok przyjęcia święceń kapłańskich, bądź rok złożenia ślubów wieczystych)

Bp. Jerzy Mazur (1979)
Ks. Andrzej Buryła (1979)
Ks. Wacław Buryła (1979)
Ks. Tadeusz Pieniążek (1980)
Ks. Tadeusz Bratkowski (1983)
Ks. Ryszard Buryło (1990)
Ks. Zbigniew Łuc (1990)
Ks. Andrzej Szkoła (1991)
Ks. Andrzej Olejarz (1994)
Ks. Jacek Łuc (1997)
Ks. Zenon Feresz (1997)
Ks. Janusz Łuc (2000)
Ks. Maciej Skrzypski (2002)
Ks. Tomasz Podolak (2005)
Ks. Rafał Szykuła (2009)
Ks. Paweł Laska (2012)
Ks. Tomasz Kubas (2012)
Ks. Paweł Serwański (2012)
Ks. Łukasz Mazur (2017)
Ks. Marcin Kuźniar CSMA (2020)

Zmarli kapłani pochodzący z naszej parafii (na początku podano rok śmierci):

1479 ks. Bp Mikołaj Pruchnicki
1633 ks. Bp Andrzej Pruchnicki

Kapłani zmarli po 1900 roku

1907 ks. Walenty Wojtalik
1907 ks. Józef Strzelbicki
1910 ks. Jacek Deszczułka
1911 ks. Stanisław Gryziecki
1912 BŁOGOSŁAWIONY ks. Bronisław Markiewicz
1920 ks. Andrzej Gardziel
1922 ks. Józef Gryziecki
1929 ks. Antoni Kroczykowski
1931 ks. Wacław Strzelbicki
1932 ks. Gardziel Michał
1941 ks. Władysław Gryziecki
1942 Sługa Boży ks. Włodzimierz Szembek (Oświęcim)
1945 ks. Michał Wańkowicz
1945 ks. Stanisław Feresz
1968 ks. Leon Osada
1975 ks. Stanisław Bałuk
1979 ks. Jan Tuleja
1981 ks. Jan Markiewicz
1983 ks. Władysław Rokitowski
1985 ks. Mieczysław Drapała
1988 ks. Józef Markiewicz
1996 ks. Stanisław Potocki
ks. Emil Szupłat
ks. Jan Zwil
ks. Julian Szupłat
ks. Wincenty Bugiel
ks. Władysław Lupa
ks. Zdzisław Kalinowski