Powołania

Powołania kapłańskie i zakonne

Z naszej parafii pochodzą kapłani i siostry zakonne, którzy obecnie posługują: (w nawiasie podano rok przyjęcia święceń kapłańskich, bądź rok złożenia ślubów wieczystych)

Bp. Jerzy Mazur (1979) Ks. Andrzej Buryła (1979) Ks. Wacław Buryła (1979) Ks. Tadeusz Pieniążek (1980) Ks. Tadeusz Bratkowski (1983) Ks. Ryszard Buryło (1990) Ks. Zbigniew Łuc (1990) Ks. Andrzej Szkoła (1991) Ks. Andrzej Olejarz (1994) Ks. Jacek Łuc (1997) Ks. Zenon Feresz (1997) Ks. Janusz Łuc (2000) Ks. Maciej Skrzypski (2002) Ks. Tomasz Podolak (2005) Ks. Rafał Szykuła (2009) Ks. Paweł Laska (2012) Ks. Tomasz Kubas (2012) Ks. Paweł Serwański (2012) Ks. Łukasz Mazur (2017) Ks. Marcin Kuźniar CSMA (2020)

Zmarli kapłani pochodzący z naszej parafii (na początku podano rok śmierci):

1479 ks. Bp Mikołaj Pruchnicki 1633 ks. Bp Andrzej Pruchnicki

Kapłani zmarli po 1900 roku

1907 ks. Walenty Wojtalik 1907 ks. Józef Strzelbicki 1910 ks. Jacek Deszczułka 1911 ks. Stanisław Gryziecki 1912 BŁOGOSŁAWIONY ks. Bronisław Markiewicz 1920 ks. Andrzej Gardziel 1922 ks. Józef Gryziecki 1929 ks. Antoni Kroczykowski 1931 ks. Wacław Strzelbicki 1932 ks. Gardziel Michał 1941 ks. Władysław Gryziecki 1942 Sługa Boży ks. Włodzimierz Szembek (Oświęcim) 1945 ks. Michał Wańkowicz 1945 ks. Stanisław Feresz 1968 ks. Leon Osada 1975 ks. Stanisław Bałuk 1979 ks. Jan Tuleja 1981 ks. Jan Markiewicz 1983 ks. Władysław Rokitowski 1985 ks. Mieczysław Drapała 1988 ks. Józef Markiewicz 1996 ks. Stanisław Potocki ks. Emil Szupłat ks. Jan Zwil ks. Julian Szupłat ks. Wincenty Bugiel ks. Władysław Lupa ks. Zdzisław Kalinowski